Nyheter

Ny STAD-rapport om kontrollköp och tillgänglighet

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm har STAD genomfört en utvärdering av tillsynsmetoden kontrollköp i Stockholms län.

Utvärderingen gäller ungdomars tillgänglighet av cigaretter och har sammanställts i STAD-rapport nr. 65. Rapporten finns att läsa i sin helhet under fliken "Publikationer", eller genom att klicka direkt på länken nedan. 

STAD-rapport 65