Nyheter

Stöd till promillestudie vid fotbollsmatcher

Systembolagets Alkoholforskningsråd (SRA) delar ut sammanlagt 5 miljoner kronor till olika forskningsprojekt – en höjning med 2 miljoner jämfört med förra året.

Ett av de projekt som får stöd är STADs promillestudie vid fotbollsmatcher i Stockholms stad och Helsingborgs stad, som tilldelas 150 000 kronor.

– Forskningsstödet innebär att vi kan starta ett projekt i vår som handlar om berusningsdrickande i anslutning till fotbollsarenor. Fältstudier visar att många som går på matcher är berusade redan när de kommer dit. Vi kommer att mäta promillehalten hos besökare på olika arenor, säger Johanna Gripenberg, enhetschef STAD

Utöver detta projekt tilldelades STAD även 250 000 kronor för en valideringsstudie av fyra olika screeninginstrument, vilket har framgått i en tidigare nyhet på vår hemsida.