Nyheter

TV4 uppmärksammar polisens antidopningsinsatser på gym!

Polisens insatser på gym har tydligt ökat under det gångna året. Det är ett resultat av allt mer samverkan mellan träningsanläggningar och Polisen. 2021 utbildades närmare 400 poliser i STADs metod 100% ren hårdträning där bland annat samverkansfrågor och dopning som samhällsproblem ingår. Utbildningen innehåller också moment i praktiskt polisarbete kopplat till dopningsfrågor. Dopningsförebyggande insatser är en viktig del i det brottsförebyggande arbetet då det finns starka kopplingar med annan kriminalitet så som narkotika-, vapen- och våldsbrott. Forskningsmetoden 100% ren hårdträning syftar till att minska tillgång och användning av dopningspreparat på gym och träningsanläggningar.

Se inslaget på TV4 om Thomas som slutade med anabola steroider och polisinspektör Johan Ekström, Göteborg som berättar om det dopningspreventiva arbetet.

Länk till TV4 inslag