Nyheter

STAD i samarbete med Svensk Elitfotboll för att främja psykisk hälsa

Tillsammans med Svensk Elitfotboll (SEF) har STAD inlett ett arbete för att främja den psykiska hälsan inom elitfotbollen. Under 2020 kommer STAD att genomföra en kartläggning bland spelare och personal inom elitfotbollen, vilket också inkluderar juniorverksamheten. Kartläggningen ska utmynna i ett systematiskt arbetssätt för att förebygga psykisk ohälsa bland spelare. Hör mer om denna satsning i Radiosportens panelsnack!