Nyheter

4,6 procent av alla svenska barn har en förälder med ett substanssyndrom

I en ny vetenskaplig artikel publicerad i Scandinavian Journal of Public Health fastställs att 4,6 % av alla svenska barn har minst en förälder med ett s.k. substanssyndrom - ett tillstånd som omfattar både missbruk och beroende. Undersökning är en tvärsnittsundersökning med drygt 15 000 deltagare där frågor ställts baserade på den diagnostiska intervjun DSM-IV. Artikeln är skriven av Tobias Elgán (STAD) tillsammans med Jonas Raninen, Erica Sundin och Mats Ramstedt, verksamma vid Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Här kan du läsa mer om undersökningen.