Nyheter

Beslut om medel till ANDT-förebyggande arbete för 2015 från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har fördelat 40 miljoner kronor för utveckling och spridning av förebyggande arbete inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak för 2015. Av dessa medel fick STAD beviljade medel för 5 projekt:

  • Implementeringsstudie av arbetet i nätverket PRODIS 1 535 000 kronor
  • Utvärdering av Bostad Först i Stockholms stad 481 534 kronor
  • Utveckling och utvärdering av en webbaserad stödgruppsintervention för ungdomar som har föräldrar med missbruksproblem 1 200 000 kronor
  • Sänkta berusningsnivåer ökar tryggheten och förebygger våldsbrott i samband med idrottsevenemang 1 700 000 kronor
  • PRODIS 2 600 000 kronor