Nyheter

Hur kan vi bekämpa öppna drogscener?

I en ny artikel i tidskriften Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy redogör vi för hur man kan arbeta för att minska utbredningen av öppna drogscener, ett problem som på senare tid aktualiserats både i media och inom ansvariga myndigheter och kommuner.

I en kvalitativ studie har vi intervjuat poliser, socialarbetare, ordningsvakter och tjänstepersoner om hinder och möjligheter i arbetet runt Sergels torg och Hässelby torg, två av Stockholms läns cirka 50 öppna drogscener. Resultaten pekar på vikten av samverkan mellan olika nyckelaktörer, tilldelning av resurser, anpassning av rådande regelverk för olika professioner och att skydda grupper som riskerar att dras in i narkotikahandeln.

Läs hela artikeln HÄR!