Nyheter

Ny vetenskaplig effektstudie publicerad vid STAD

Ungdomsstudien

En randomiserad kontrollerad studie av föräldrastödsprogrammen Komet 12-18 och FöräldraStegen har publicerats i Journal of Child and Family Studies. Programmen riktas till föräldrar som har tonåriga barn med antisociala riskbeteenden, såsom kriminalitet, alkohol- och drogbruk samt psykosocial dysfunktion. Programmen syftar till att träna föräldrar i bland annat gränssättning och ökad samvaro för att påverka ungdomarnas beteenden i positiv riktning. Studiens resultat visar att varken Komet 12-18 eller FöräldraStegen hade någon effekt på ungdomarnas antisociala beteenden.

Länk till artikeln

För frågor, vänligen kontakta Camilla Jalling