Nyheter

Pressmeddelande - tre av fyra studenter riskkonsumerar alkohol

Alkoholkonsumtionen och berusningsnivån bland studenter som besöker fester vid svenska universitet och högskolor är hög. Hela 74 procent av studenterna har alkoholvanor som innebär risk för fyskiska, psykiska eller sociala skador. Det visar en ny rapport från IQ. Rapporten bygger på en blåsstudie bland över 600 studenter vid svenska lärosäten där även alkoholvanorna bland deltagarna undersökts. Studien har genomförts av IQ tillsammans med STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem).

Läs hela pressmeddelandet här: PDF icon Pressmeddelande - Tre av fyra studenter riskkonsumerar alkohol .pdf

Läs hela rapporten här: PDF icon IQ rapport 2017-2 Berusningsdrickande i studentlivet.pdf